top of page

INDSCANNING AF BILAG

I dag bliver langt de fleste leverandørfakturaer sendt via mail som vedhæftede PDF-filer. Og der er ingen grund til at printe disse ud. I stedet er det muligt at videresende dem direkte til e-conomic, bogføre dem og samtidig få oprettet en betalingsfil, som kan læses direkte ind i banken.
Efterfølgende bliver det aldrig mere nødvendigt at finde bilagsmappen frem. I stedet slås op i e-conomic, og her vil alle posteringer have bilaget vedhæftet som en pdf fil.

 

Økomatch kan assistere med at finde den bedste indscannings-løsning for den enkelte virksomhed.
Der findes nemlig flere forskellige muligheder bl.a. omkring godkendelsesproceduren. Når vi
slipper opgaven, er vores kunder trygge og uddannede i brugen af indscanningsmodulet.

bottom of page